Om alle info over onze fokprodukten te verzamelen is verschrikkelijk moeilijk.
daarom onze vraag :
Mocht U toevallig nog bijkomende info kunnen verstrekken over de door ons gefokte paarden,
dan zouden wij wij U zeer dankbaar zijn indien U ons deze informatie wil bezorgen.

If you should have more info or some nice pictures
from of our breeding products
please let us know !

Thanks in advance,
Elisabeth en Roland.